คำอธิษฐานจิตโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยาตรา

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระพุทธบุตร ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบเบญจทรัพย์ มาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางอันประเสริฐ ให้พระพุทธบุตรได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาล ทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ ให้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ นิพพานสมบัติ

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตทางโลก เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น สูงส่ง มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางอันประเสริฐ ที่โปรยด้วยกลีบเบญจทรัพย์ สีสันผ่องอำไพ จะเดินทางไปที่ใด ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

อานิสงส์แห่งการกล่าวสาธุการต้อนรับพระธรรมยาตรา

1.ทำให้เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์อันงดงามทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา

2.มีเสียงอันไพเราะก้องกังวานลึก

3.ไปในที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับสรรเสริญ

4.มีทิพยสมบัติ วิมาน และบริวาร รุ่งเรืองสว่างไสว

5.ได้รูปสมบัติที่งดงามได้สัดส่วน

6.ปากสวย ฟันสวย เพราะเปล่งสาธุการต้อนรับผู้มีศีล

7.ละสังขารแล้วมีสุคติภพเป็นที่ไป ไม่ไปสู่อบาย

8.เทวดา พรหม อรูปพรหมทั้งหลายสรรเสริญ อนุโมทนาบุญ

9.ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยสะดวก โดยเร็วพลัน