คำอธิษฐานจิตจุดโคมประทีป

ด้วยบุญกุศล ,  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ ,  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา,   และบูชาธรรม,   แด่มหาปูชนียาจารย์ ,  พระมงคลเทพมุนี ,  สด จันทสโร ,  พระผู้ปราบมาร  ,ด้วยบุญแห่งการบูชานี้,   ขอให้ทุกประเทศ  ,และประชาชนทุกคนทั่วโลก , รอดพ้นและปลอดภัย,   จากโรคโควิด-19 ,

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสว,ดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟ , ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในภารกิจหน้าที่การงาน   ,  และสิ่งที่พึงปรารถนา,ให้มีสุขภาพแข็งแรง ,  อายุขัยยืนยาว,ได้สร้างบารมีไปนานๆ ,  จะเดินทางไปที่ใด ,ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน , มีความสุขสำราญ ,ในการสร้างบารมี , ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  ,เป็นที่เคารพยกย่อง, ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ,

ขอให้ได้เกิดในตระกูลสูง ,ในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ,ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ ,ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา,

ได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ,  รักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัย, ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ,  ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ , ที่สุดแห่งคุณสมบัติ,   ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข , และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน , นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

อานิสงส์การจุดประทีป

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานบุญ